I. ВРЪЩАНЕ НА ПОЛИТИКАТА ВЪРХУ ПРОДУКТ 

Възстановените продукти могат да бъдат върнати само в следните случаи:

- продуктът показва грешки в модела 

- продуктът има производствени дефекти

- продуктът е повреден поради излагане на слънчева светлина

- вместо продукт, който сте поръчали, е бил изпратен друг продукт

- продуктът е претърпял изменения и щети, причинени от условията, при които е бил доставен

Клиентът / купувачът е длъжен да уведоми в рамките на 48 часа, след получаване на пакета, нотификациите за състоянието на продукта, на не. телефон +359 24 110 264 или office@bumstock.bg

 ЗАБЕЛЕЖКА: 

Продуктът трябва да бъде върнат в оригиналната опаковка (считана за част от продукта) с всички непроменени принадлежности и етикети, без никакви следи от намеса (залепване със скоч или друго лепило от оригиналната опаковка); продуктът не трябва да показва никакви следи от употреба, в противен случай не е приемливо да се връща!

Изпращането на връщането се извършва чрез същия агент / куриер, че продуктът е доставен на: 

Агент / куриер СПЕЙДИ България

споменавам: 

Bumstock.bg носи отговорност за връщането на продукта само при горепосочените условия; когато продуктът представлява манипулации, които оказват влияние върху качеството и функционирането му, клиентът ще бъде пряко отговорен!

 

Колко време може да се върне един продукт?

Според O.U.G. 34/2014 доставеният продукт може да бъде върнат в рамките на 48 часа след получаване на пакета и от съобщенията за грешки!

II. Общи условия

 

Този документ, чрез съдържанието си, предоставя на трети страни ползвателите на Общите условия за ползване на сайта bumstock.bg

 

1. Използването на сайта, включително достъп, сърфиране и закупуване на продукти на този сайт, е мълчаливо съгласие да спазвате условията, изложени в този документ, с всички последствия и последици от него.

 

2. Администраторът на сайта bumstock.bg си запазва правото да променя съдържанието на това споразумение по всяко време без предварително уведомяване на потребителите, които го използват, наричани по-долу "потребители".

 

3. Потребителите ще имат постоянен достъп до условията на ползване на услугата, така че да могат да се консултират по всяко време.

 

III. Съдържание на сайта и права върху интелектуална собственост

Съдържанието на този сайт не може да се използва, възпроизвежда, разпространява, предава, показва за цели, различни от изрично разрешените от закона. Извличането на каквато и да е информация, последвана от всякакво търговско ползване извън обхвата на частното копие, регулирано от закона или за продажба или лицензиране и без предварително писмено съгласие на носителя на правата, представлява нарушение на условията.

Също така се съгласявате да не се намесвате и да не се намесвате по никакъв начин с функциите за сигурност на сайта с елементи, които предотвратяват или ограничават използването, копирането на съдържание или елементите, които укрепват ограниченията за използване на сайта или неговото съдържание ,

IV. Правото на потребителя да прекрати едностранно договора

Моля, уверете се, че сте проверили спецификациите на продукта и съвместимостта, като посетите уеб сайта на производителя, преди да го купите. Търговските отношения между bumstock.bg са официално регламентирани с Правителствена наредба 34/2014 за защита на потребителите при сключването и изпълнението на договори от разстояние.

Потребителят има право да уведоми писмено търговеца за отказ от продажбата, без да налага санкция и без да изтъква причина, в рамките на 10 работни дни от получаването на продукта или, в случай на предоставяне на услуги, от сключването на договора.

Администраторът на bumstock.com прави постоянни усилия да поддържа точността на информацията на сайта, но понякога може да съдържа неточности (спецификации или цена на продуктите, модифицирани от производителя без предупреждение или грешки при операционни грешки).

Моля, обърнете внимание: снимките са за информация и могат да съдържат аксесоари, които не са включени в стандартните комплекти.

V. измамвам

За да получите достъп и да използвате определени секции от уебсайта, може да се наложи да създадете личен акаунт. С настоящото декларирате, че ще поемете пълната отговорност за всички и всякакви дейности, извършени чрез профила, който отворите на уебсайта, и в следствие на това Ви съветваме да си осигурите паролата на акаунта или други данни за достъп. Ако сигурността на вашия акаунт е компрометирана, трябва незабавно да уведомите администратора на сайта bumstock.com, който не носи отговорност за щети, причинени на вас или причинени на трети лица, поради неразрешено използване на вашия акаунт.

VI. Приложимо право

С използването на сайта bumstock.com потребителите се съгласяват, че румънските закони ще уреждат условията за ползване и всеки спор от какъвто и да е вид, който може да възникне между потребителите и администраторите на bumstock.bg или филиали / партньори / филиали това. В случай на какъвто и да е конфликт, първо се опитайте да го разрешите по взаимно съгласие и ако мирът не бъде възможно, конфликтът ще бъде уреден в съда в съответствие с действащите румънски закони.

VII. Наличност на услугата

Ние си запазваме правото да променяме структурата и интерфейса на всяка страница или подстраница на bumstock.com по всяко време и във всяко свободно време, с право временно или окончателно да спрем частично или изцяло услугите, предоставени на разположение на обществеността чрез този уебсайт без предварително предложение за индивидуално или общо предупреждение.

VIII. уединение

Съгласно изискванията на Закон №. 667/2001 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и свободното разпространение на тези данни, изменен и допълнен, и на Закон № 667/2001. 506/2004 относно обработката на лични данни и защитата на неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните съобщения, bumstock.bg има задължението да управлява предоставените от клиента лични данни в безопасни условия и само за определените цели. Целта на събирането на данни е да се използва мястото за фактуриране на поръчаните продукти.